H雨后的故事

H雨后的故事

男子自十六岁后,皆谓之年长,嗜欲,情开,元精走泄,又遇痘毒之火冲炽,则真阴亏损,水虚不能制火,故每至行浆之际,口渴心烦,鼻衄咽痛,不能成脓,结痂者有之,治者不可妄用寒凉,五六日前只宜参麦清补汤调治,至七八日如脓浆不行,急宜攻浆,以参归鹿茸汤,内调鸡冠血酒治之,(参麦清补汤)当归川芎花粉白芍酒炒生地人参生黄耆前胡桔梗牛蒡子炒研生甘草红花南山查麦冬去心引用生姜水煎服。 由过食炙搏药酒、五辛等物,以致热积于胃,胃火熏肺而成斯疾。

加味四物治热盛,寒战咬牙二证并,生地连翘芎芍归,石膏麦连木通共。  阴痫属藏肢厥冷,偃卧拘急面白青,吐沫声微脉沈细,醒脾固真定痫灵。

尺、寸者,谓从关上至鱼际长一寸,从关下至尺泽长一尺,故名之也。治溃疡气血俱虚,不能收敛,或风寒袭之,以致血气不能运行者,实有奇验。

翳遮龙胆汤堪夸,防风木贼密蒙花,蝉蜕蔓荆龙胆菊,黄连白芷蒺藜佳。再以颠倒散,敷于患处。

 此证初起,若过服凉药,令毒攻喉者险。如初起发表之后,人壮火盛者,用皂刺、大黄、甘草节、白芷、僵蚕下之,后减大黄,加生石膏以清之。

便秘者加头痛吐痰涎,四肢不冷者,加半夏。捶碎,河水浸一宿,揉令浆汁浓,去尽筋渣,再用绢滤过;银器内慢火熬成膏,用磁罐收贮。

Leave a Reply