Vol222性感女神王雨纯普吉岛旅拍私房低胸连身裙露豪乳诱惑写真62P王雨纯花漾

Vol222性感女神王雨纯普吉岛旅拍私房低胸连身裙露豪乳诱惑写真62P王雨纯花漾

夫尿之多,由于下焦之火弱,不能收束故也。内侍走白,天颜绝喜,锡金帛厥值万缗。

昧者奇之,将人身营卫经络,上下截断,不相联系,失血气周流、瞬息罔间之旨矣。荣血有余,则令人悦泽颜色,荣血不足,则令人色夭而颜色少也。

《稽神录》云∶江南司农少卿崔万安,常苦脾泄困甚,家人为之祷于后土祠,万安梦一妇人,簪珥珠履,授以此方,如其言服之而愈。 治刚柔二痉,面赤项强,头摇口噤。

脾弱不足以克制中宫之湿,故溏泄。 肺为华盖,至清之脏,有火则咳,有痰则嗽。

如太阴有桂枝加芍药汤,少阴有麻黄附子细辛汤,厥阴有当归四逆汤之类。吴绶曰∶产后伤寒,不可轻易发汗,盖有产时伤力发热,有去血过多发热,有恶露不尽发热,有三日乳蒸发热,或早起劳动、饮食停滞,亦皆发热状类伤寒,要须详辨。

上焦不治,水溢高原;中焦不治,水停中脘;下焦不治,水蓄膀胱。师云∶咽者胆之候,若只咽间痰热,膈内和者,宜以平胆之方主之。

Leave a Reply